SEZNAMTE SE S NÁMI

Advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal je dynamickou advokátní kanceláří poskytující široké spektrum právních služeb v oblasti generální praxe. Sídlí v Brně, ale právní služby poskytuje pro celou Českou republiku.

 

Našim krédem je poskytnout klientovi nejen spravedlnost v podobě kvalifikované právní rady a úspěchu v soudním sporu, ale také sílu v podobě silného partnera, který bude stát vždy na vaší straně a bude odhodlaný bránit vaše zájmy.

Právníci našeho týmu se vzájemně doplňují, neboť se specializují na různá právní odvětví. JUDr. Iva Kuckirová se zaměřuje na právo soukromé, zatímco Mgr. Vít Křížka na právo veřejné. Další právníci se perfektně orientují v konkrétnějších právních odvětví.

 

Cena první konzultace činí 1.000 Kč. Během této konzultace navrhneme další vhodný postup ve vaší věci a poskytnutí právní služby předem naceníme. Přijďte a přesvědčte se sami, že jsme pro vás ti praví.

SOUKROMÉ PRÁVO

Občanské právo

soudní spory ● náhrada škody ● spory ze smluv ● koupě a prodej nemovitostí ● vkladové řízení před katastrem nemovitostí ● smlouva o dílo ● dědictví ● ochrana osobnosti ● vlastnictví a jiná věcná práva ● bezdůvodné obohacení

Obchodní právo

zakládání a likvidace obchodních společností a družstev ● změny společenské smlouvy  ● vymáhání pohledávek ● obchodněprávní spory ● sepsání smluv a všeobecných obchodních podmínek ● veřejné zakázky

Rodinné právo

zvýšení, snížení a vymáhání výživného ● určení otcovství ● rozvod manželství ● vypořádání společného jmění manželů ● rodičovská odpovědnost ● mediace rodinných sporů

Pracovní právo

kontrola a sepsání pracovních smluv ● pracovněprávní spory ● vymáhání dlužné mzdy ● náhrada škody ● pracovní úraz ● ukončení pracovního poměru

Spotřebitelské právo

spotřebitelský úvěr ● reklamace zboží ● odstoupení od smlouvy ● oddlužení ● řízení před Českou obchodní inspekcí

Duševní vlastnictví

autorská práva ● práva výkonných umělců ● právo IT ● dobrá pověst firmy ● nekalá soutěž ● průmyslové vlastnictví ● patenty a užitné vzory ● ochrana know-how

Oddlužení a exekuce

insolvenční návrh ● oddlužení ● incidenční spory ● návrh na nařízení exekuce ● zastavení a přerušení exekuce ● prodej nemovitosti mimo dražbu

Bytové právo

společenství vlastníků jednotek ● bytové spoluvlastnictví ● vkladové řízení před katastrem nemovitostí ● vymezení jednotek ● smlouva o výstavbě

REFERENCE

VEŘEJNÉ PRÁVO

Dopravní právo

dopravní nehody ● povinné ručení ● náhrada újmy na zdraví ● přestupkové řízení ● vybodování řidiče ● zastoupení před správními soudy ● jednání s pojišťovnami

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení ●  trestní oznámení ● odpor proti trestnímu příkazu ● právní pomoc poškozeným ● uplatňování nároku na peněžité plnění pro oběti trestných činů

Ústavní právo

ústavní stížnost ● lidská práva ● ochrana soukromí ● osobnostní práva ● lidská důstojnost ● diskirminace ● právo na spravedlivý proces

Stavební právo

územní plánování ● řízení o odstranění stavby ● stavební řízení ● zastoupení před správními soudy ● služebnosti a věcná břemena ● bytové spoluvlastnictví

Medicínské právo

náhrada újmy na zdraví ● informovaný souhlas ● očkování ● omezení svéprávnosti ● ochrana osobnosti ● lidská důstojnost

Soudní a rozhodčí řízení

sepsání žaloby ● návrh na předběžné opatření ● sepsání odvolání či dovolání ● zastoupení při soudním jednání ● zajištění důkazu

Správní právo

správní řízení ● přestupky a správní delikty ● poplatky za studium ● školské právo ● právo na informace ● živnostenské podnikání ● zastoupení před správními soudy ● finanční právo ● právo životního prostředí

Vymáhání pohledávek

předžalobní upomínky ●  kompletní zastoupení při vymáhání pohledávky před soudem nebo před rozhodcem ●  vymáhání pohledávek v rámci exekučního či insolvenčního řízení

NAŠI PRÁVNÍCI V MÉDIÍCH

Nezákonné vyměřování poplatků za studium

 

ČERVEN 2014: BRNO Naši právníci úspěšně zastupovali studenty Masarykovy univerzity v kauze nezákonného vyměřování poplatků za studium. Více se dozvíte této reportáži.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu, na základě naší kasační stížnosti, změnil celostátní praxi vyměřování poplatků za studium.

 

ÚNOR 2016: BRNO Kauza pak pokračovala v únoru 2016, kdy nám dal Nejvyšší správní soud opětovně za pravdu, neboť některé vysoké školy novou praxi nechtěly respektovat. I o tom vysílala Česká televize.

Vít Křížka: Právník roku 2014

 

LEDEN 2015: PRAHA Dne 30. ledna 2015 převzal Vít Křížka z rukou ministryně spravedlnosti prof. Heleny Válkové ocenění České advokátní komory a portálu Epravo.cz Právník roku 2014 v kategorii Talent roku (2. místo). Jde o ocenění pro mladé právníky do věku 33 let.

Mgr. Vít Křížka se ve své odborné činnosti věnuje ekonomické analýze práva s ohledem na rozhodovací činnost soudů. Oceněn byl za svou práci Jak myslí soudce s podtitutelm Krátké zamyšlení nad myšlením soudců a možnostmi jak toho využít.

Pomáháme obětem dopravních nehod

ÚNOR 2015: BRNO Televize Prima odvysílala reportáž o klientovi JUDr. Ivy Kuckirové, který byl obětí dopravní nehody. Jde pouze o jeden z mnoha desítek případů. Pojišťovna odečetla tzv. „krácení náhrady nákladů opravy poškozeného vozidla". S takovým postupem ale nelze souhlasit.

 

V roce 2014 se k tomuto vyjádřil Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 1902/13 a zdůraznil, že „nelze přehlédnout, že poškozenému bylo ono tzv. zhodnocení vozidla protiprávním jednáním v podstatě vnuceno". Náhradu škody musí nést v plném rozsahu pojišťovna.

 

Více se můžete dočíst na webu Auto-mania.cz,  portálu E15.cz nebo serveru Investujeme.cz, kteří o našem klientovi psali.

Naši právnici se vyjadřují ke kauze brněnského letiště

 

ČERVEN 2016: BRNO Náš právník Vít Křížka, který se specializuje na správní právo, byl osloven Brněnským deníkem, aby se vyjádřil ke kauze brněnského letiště. Vyjádření k odmítnutí sdělení informací hejtmanem Haškem se týkalo práva na informace. Převzal jej také server Dnešní Brno.

Jeden ze článků Víta Křížky věnující se ekonomické analýze práva, konkrétně pravidlu absolutní přednosti chodců na přechodech, si můžete přečíst na webu Právního prostoru. Vít Křížka se věnuje právě také dopravnímu právu.

 

Rozhovorem s Vítem Křížkou pak najdete na webu portálu Eprávo.cz.

Soud se zastal studenta, kterému byla nesprávně opravena maturita

 

ÚNOR 2016: BRNO Napsal metry místo korun, výsledek měl správně. Noviny psaly, že "student neudělal maturitu o jediný bod". Ve skutečnosti však student maturitu udělal. Jeden bod mu pouze Ministerstvo školství odmítlo udělit kvůli přepjatému formalismu

 

Podal prostřednitcvím naší kanceláře správní žalobu a byl úspěšný. Více se případu věnoval server Aktuálně.cz.

KONTAKTUJTE NÁS

Sídlíme v centru Brna v Paláci Padowetz na adrese Bašty 2. Právní služby poskytujeme v sídle, ale pokud to bude nutné, přijedeme za vámi.

 

Můžete přijít  v úředních hodinách. Doporučujeme se předem objednat, abyste nemuseli čekat.

 

Cena první konzultace činí 1.000 Kč. Vezměte si s sebou všechny důležité listiny a dokumenty. Během první schůzky navrhneme další vhodný postup ve vaší věci a poskytnutí právní služby předem naceníme.

Spravedlnost bez síly je bezmocná.

 

Síla bez spravedlnosti tyranská.

 

My dáváme spravedlnost i sílu.

Kontakt

Vít Křížka © 2016-2021 Všechna práva vyhrazena.

Palác Padowetz

Bašty 413/2

602 00  BRNO

 

+420 606 789 717

 

advokat@kklegal.cz